Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika jest AB S.A. z siedzibą w Magnicach (55-040), ul. Europejska 4 („Organizator”).
Użytkownik Serwisu udostępnia Organizatorowi wymagane w danym formularzu dane osobowe:

  • dokonując rejestracji udziału w Konferencji,
  • korzystając z formularza kontaktowego,
  • zapisując się na newsletter

Bez podania tych danych osobowych nie jest możliwa rejestracja na Konferencję, wysłanie zapytania do Organizatora poprzez formularz kontaktowy czy zamówienie przez Użytkownika subskrypcji newslettera.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe podane przez Użytkownika przy rejestracji na Konferencję Organizator przetwarza, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu przeprowadzenia procesu rejestracji i organizacji Konferencji. Dane te mogą być również przetwarzane, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu prowadzenia działań marketingowych przez Organizatora, w tym również w formie komunikacji elektronicznej, jeżeli Użytkownik przy rejestracji wyraził zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego. Wyrażona przez Użytkownika zgoda może być w każdej chwili wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem czynności dokonanych przed wycofaniem zgody.
Dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym Organizator przetwarza, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi.
W przypadku zapisania się przez Użytkownika do newslettera dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu prowadzenia działań marketingowych polegających na wysyłce tego newslettera przez Organizatora.

Dane osobowe podane przez Użytkownika mogą być przetwarzane przez Organizatora, w oparciu o uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), również w celach:

  • analitycznych, w tym w szczególności badania zasięgu treści i wydarzeń oferowanych przez Organizatora oraz badania satysfakcji ze współpracy z Organizatorem,
  • budowania wiedzy o klientach oraz potencjalnych klientach Organizatora oraz relacji biznesowych z nimi

Dane Użytkowników mogą być przetwarzane również w celu realizacji obowiązków Organizatora przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu ochrony praw Organizatora, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Organizator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych w Polityce lub wypełnienia przez Organizatora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem w zakresie Konferencji, w tym w szczególności Agencja organizująca Konferencję na zlecenie Organizatora oraz Partnerzy Konferencji; podmioty zapewniające obsługę zapytań; dostawcy usług IT; jak również podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi księgowe, doradcze, marketingowe.

Dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG. Przekazanie może nastąpić wyłącznie na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniany przez państwo, w którym odbiorca danych ma siedzibę lub też na podstawie wzorcowych klauzul umownych.

Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje Użytkownikowi prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Użytkownikowi przysługuje, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w przepisach, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją Użytkownika lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) Użytkownik może realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@ab.pl.

POLITYKA COOKIES

Pliki cookies i inne technologie

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Niniejsza polityka reguluje przetwarzanie danych związane z korzystaniem z własnych plików cookies. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez  współpracujących z Organizatorem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Pliki cookies i ich rodzaje

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W jakich celach Serwis wykorzystuje pliki cookies

Ze względu na cel jakiemu służą pliki cookies w Serwisie można wyróżnić:

  • „niezbędne” pliki cookies, wykorzystywane przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikom usług oraz funkcjonalności Serwisu. Niezbędne pliki cookies pozwalają również zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność Serwisu.
  • „funkcjonalne” pliki cookies, stosowane w celu ułatwiania korzystania z Serwisu, zapamiętania i dostosowania Serwisu do wyborów Użytkownika m.in. w zakresie preferencji językowych.
  • „analityczne” pliki cookies, umożliwiające pozyskanie informacji takich jak liczba wizyt, czy też źródła ruchu w Serwisie. Są one stosowane w celu ustalenia, które strony są bardziej, a które mniej popularne. Pomagają ustalić, jak użytkownicy poruszają się po Serwisie poprzez tworzenie statystyk dotyczących ruchu w Serwisie. Takie analizy przeprowadzane są aby stale ulepszać strukturę i zawartość Serwisu. Informacje zbierane przez analityczne pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamości Użytkownika
  • „reklamowe” pliki cookies, pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań Użytkowników w ramach Serwisu oraz poza Serwisem. Na podstawie tych plików cookies jest budowany profil zainteresowań Użytkownika. Za pośrednictwem Serwisu mogą być instalowane reklamowe pliki cookies Organizatora oraz partnerów.

Zgoda Użytkownika

Przetwarzanie Danych osobowych w związku z wykorzystaniem funkcjonalnych, analitycznych i reklamowych plików cookies jest uzależnione od uzyskania zgody Użytkownika na wykorzystanie (osobno) reklamowych, funkcjonalnych i analitycznych plików cookies za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies umieszczonej na dole strony. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy.
Spółka informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Zewnętrzne pliki cookies

W ramach serwisu wykorzystywane są zewnętrzne pliki cookies, aby:

  • zbierać informacje na temat zachowań użytkowników na stronach internetowych Serwisu oraz tworzyć na tej podstawie statystyki – Google Analitycs.